Perfil TIROIDEO I

Triyodotironina (T3) Total, Tiroxina (T4) Total, T3 Uptake,  Índice de Tiroxina Libre (ITL),  Yodo Proteico (IP) Hormona estimulante de Tiroides (TSH).

Continuar leyendo Perfil TIROIDEO I

Perfil TIROIDEO II

Triyodotironina (T3) Total, Tiroxina (T4) Total, T3 Uptake,  Tiroxina (4) Captación, Yodo proteico  (IP) Hormona estimulante de Tiroides (TSH).

Continuar leyendo Perfil TIROIDEO II

Perfil TIROIDEO V

Triyodotironina (T3) Total, Tiroxina (T4) Total, T3 Uptake, Hormona Estimulante de Tiroides (TSH), Triyodotironina (T3) Libre, Tiroxina T4 Libre,  Índice de Tiroxina Libre (ITL), Yodo Proteico  (IP)

Continuar leyendo Perfil TIROIDEO V